⌂ » Service & support » Kurser & utbildning

Kurser & utbildning

Rätt utbildning utgör en viktig del av kvalitetssäkringen för arbetet som utförs inom fjärrvärmebranschen.

Med rätt kompetens och uppdaterade branschkunskaper kan du säkerställa korrekt installation av rörsystemet och samtidigt minimera risken för fel.

 

isoplus arrangerar kurser löpande om rördragning och kvalitetssäkring av förisolerade rörsystem samt muffmontering.

Du kan alltid upprätta ett avtal om en skräddarsydd kurs som är anpassad efter dina behov.

Hitta detaljerade kursprogram i kursbroschyren.

Muffmontering

Efter avslutad kurs är kursdeltagaren certifierad i installation av isoplus muffar och/eller monteringsavgreningar.

 • Material och komponentkännedom
 • Montageanvisningar
 • Montage och kontroll av larmtråd
 • Kännedom om verktyg och specialutrustning
 • Kvalitetssäkring
 • Korrekt hantering av montageskum
 • Betjäning och underhåll av svetsdator

Kontakta oss för att avtala en kurs som är anpassad efter dina behov.

Tillsyn

Efter avslutad kurs kan kursdeltagaren
utföra tillsyn vid fjärrvärmeprojekt avseende
installation, teknik, statik samt larmsystem.

 • Material och produktkännedom
 • Larmsystem
 • Korrekt hantering och installation av produkter
 • Vinteråtgärder
 • Läggningsregler
 • Genomgång av vilka EN-normer som gäller för förisolerade rörsystem till fjärrvärme
 • Demonstration av muffmontage
 • Vilka kontrollpunkter tillsynen ska fokusera på

Kontakta oss för att avtala en kurs som är anpassad efter dina behov.

Läggningsregler

Efter avslutad kurs kan kursdeltagaren designa rörsystem enligt isoplus katalog samt fastställa optimala rörtracelösningar.

 • Produktspecifikationer
 • Spänningar och expansion
 • Projektering av rör och läggning av stickledningar
 • De 4 läggningsmetoderna
 • Speciella förhållanden vid solvärmeanläggningar
 • Optimering av rörtrace
 • Kan anordnas antingen hos isoplus eller i kundens egna lokaler

Kontakta oss för att avtala en kurs som är anpassad efter dina behov.

Larmsystem

Efter avslutad kurs kan kursdeltagaren designa och utföra tillsyn på ett larmsystem.

 • Larmsystemets design och funktion
 • Genomgång av komponenter
 • Kvalitetssäkring
 • Genomgång av mätutrustning
 • Larmmontage
 • Ritningsförståelse

Kontakta oss för att avtala en kurs som är anpassad efter dina behov.

Introduktion

Vi erbjuder introduktionskurser för nyanställda hos verk, entreprenörer och konsulter.

Introduktionskursen för förisolerade rörsystem kan bland annat innehåller följande ämnen:

 • Genomgång av vilka EN-normer som gäller för förisolerade rörsystem till fjärrvärme
 • Produktionsmetoder
 • Produktgenomgång
 • Värmeförlustberäkningar
 • Val av det optimala rörsystemet

Kursens omfattning anpassas enligt kursdeltagarnas behov.

Kontakta oss för ytterligare information.

Individuell kurs

Kursen är för alla med ett individuellt behov av att utöka sina kompetenser vid köp, installation eller tillsyn av förisolerade rörsystem för fjärrvärme.

 • Kursprogrammet utformas för att tillgodose just dina behov
 • Kan innehålla teori, praktik och/eller
  demo

Kontakta oss för ytterligare information.

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere