⌂ » Om os » Miljø & bæredygtighed » Affaldshåndtering

Affaldshåndtering

Produktion af præisolerede rørsystemer genererer en mindre mængde restaffald, som vi har klare procedurer for at håndtere.
isoplus har tilrettelagt sin produktion, så både miljøet og medarbejderne belastes mindst muligt bl.a. ved:

  • at anvende c-pentan – det mest miljøvenlige produkt, der i dag kan anvendes som drivmiddel ved opskumning
  • at minimere emballering
  • at indføre en specifik arbejdsmiljøplan for hver enkel produktionsmedarbejder og hvert enkelt produktionssted

På denne baggrund har isoplus kunnet reducere sin affaldsmængde i produktionen til et meget lavt niveau og har parallelt udarbejdet procedurer, der sikrer at restaffald håndteres og bortskaffes på den mest hensigtsmæssige måde for miljø og virksomhed.

Bortskaffelse af de udhærdede skumkomponenter sker til forbrændingsanlæg eller anden godkendt deponeringsplads.

Bortskaffelse af ”flydende” skumkomponenter sker via et lokalt specialfirma – godkendt til håndtering af miljøfarligt affald. Vi anvender ingen opløsningsmidler i vores produktionsproces.

Kontakt os

T  +45 6441 6109
E  iso@isoplus.dk

Om isoplus

Siden 1993 har vi været på forkant med udviklingen, og forsket i nye teknologier for at levere de bedste, mest effektive og mest bæredygtige løsninger til fjernvarme og fjernkøling.

Vores organisation

isoplus Danmark er en del af isoplus-gruppen, som består af flere separate produktions- og salgsselskaber i hele Europa.

Produktion

Produktion af isoplus præisolerede rørsystemer er strategisk placeret på ni fabrikker tæt på vores største markeder. Det sikrer stor fleksibilitet og leveringssikkerhed.

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring (QA) har en stor betydning i isoplus koncernen. isoplus kvalitetsingeniører sikrer dagligt, at alt kører efter planen og bidrager derudover til at fastlægge og beregne højere sikkerhed end foreskrevet i normerne.

Miljø & bæredygtighed

isoplus er hele tiden ved at sikre, at de gældende miljøkrav overholdes overalt i isoplus koncernen. Vi har tilrettelagt produktionen, så miljøet og medarbejderne belastes mindst muligt.

Vent venligst...
Tak for din tilmelding! Din tilmelding er nu bekræftet.
Tilmeld nyhedsbrev
Hold dig opdateret med de seneste nyheder fra isoplus
ErrorHere