⌂ » Service & support » Installation af alarmsystem

Installation af alarmsystem

isoplus’ projektmedarbejdere og serviceafdeling tilbyder en række ydelser i forbindelse med nyetablering og renovering af alarmsystemer.
Med et alarmsystem kan du forebygge fejl i installationsperioden og samtidig sikre effektiv vedligeholdelse af rørsystemet. Et alarmsystem overvåger ledningssystemet døgnet rundt og du får en fejlmelding inden en fejl udvikler sig til et brud.

Det betyder, at du har mulighed for at planlægge fremtidige reparationer, så de kan udføres til mindst mulig gene for forbrugerne og mindre omkostninger hos værket.

De fleste fejl opstår inden for de første 5 år af systemets levetid, mens et nyt præisoleret rørsystem under normale omstændigheder holder i 30-50 år. En fejlmelding giver dig mulighed for at udbedre fejlen inden for rørsystemets garantiperiode.

 

En enkel måde at værne om sine værdier

isoalarm Alarmboks 4500 detekterer fugt i polyurethanskummet og brud på alarmtråden

Alarmboksen er nem at installere og leveres forberedt både til alm. 230V strømforsyning og med batteriforsyning.

Melding om fejl sendes til din PC og/eller mobil. Efterfølgende findes fejlen effektivt med et impulsreflektometer.

 

isoplus serviceafdeling kan hjælpe med:

  • Valg af alarmsystem
  • Design af alarmsystem
  • Udarbejdelse af alarmtegninger
  • Montage af alarmkomponenter
  • Gennemmåling og udarbejdelse af målrapport for nyanlæg
  • Opdatering og renovering af eksisterende alarmsystemer
  • Opdatering af eksisterende alarmtegninger
  • Etablering af serviceaftaler

Alt tegningsarbejde udføres i Autocad.

 

Kontakt os

T  +45 6441 6109
E  iso@isoplus.dk

Find en medarbejder

Øvrige isoplus services

Projektering

Effektiv projektering sikrer dig et optimalt gennemført projekt og et driftssikkert energisystem. Hos isoplus vejleder vi i at gennemføre teknisk og økonomisk optimal projektering.

Dimensionering

Korrekt dimensionering sikrer den bedste, mest optimale og økonomiske løsning samt besparelser i drift og vedligeholdelse på længere sigt.

Muffemontage

isoplus har egen serviceafdeling med ca. 20 specialuddannede og certificerede montører, der kan hjælpe med montageopgaver og installation af alarmsystem.

Totalentreprise

Med isoplus som totalentreprenør er hele dit projekt samlet ét sted – det giver tryghed og overskuelighed.

Kursus & uddannelse

isoplus arrangerer løbende kurser i nedlægning og kvalitetssikring af præisolerede rørsystemer.