⌂ » Referencer / Styret underboring til stort projekt for Fjernvarme Horsens

Når der skal nedgraves op mod 200 km nye hovedledninger og 180 km stikledninger, så er det umuligt at undgå gener for borgerne. Mange veje skal graves op, hvilket kan medføre trafikale problemer, ødelagte veje og frustrerede borgere. For at skåne det omkringliggende miljø er løsningen i Horsens faldet på at lave styrede underboringer på de strækninger, hvor det giver mening. En styret underboring er en næsten opgravningsfri ledningsunderføringsmetode, som sparer tid og belaster omgivelserne mindst muligt.

Grundig planlægning er en nødvendighed

En af Horsens’ styrede underboringer er på strækningen mellem Langmarksvej og Langelinje, hvor rørføringen er kompliceret og pladsen er trang. På strækningen anlægges en forsyningsledning fra hovedværket til en veksel- og pumpestation med det formål at få fjernvarme ud til bydelen Stensballe i Horsens.

Projektleder Michael Pedersen fra Fjernvarme Horsens bemærker, at selvom der kan opstå uforudsete udfordringer, når man trækker en ledning igennem jorden, så kan grundig planlægning mindske risikoen for ubehagelige overraskelser betydeligt.

Vi kan møde noget i jorden, som vi ikke kan tage højde for. Det kan være store stengrupper, gammel spuns eller en blød bund. Så er der også andre faktorer, som f.eks. ledninger eller kloakker, der ligger i vejen, men alt dette kan vi planlægge os ud af og afdække inden vi går i gang med boringen, fortæller Michael Pedersen.

En hurtigere løsning til gavn for borgerne

Projektleder Michael Pedersen fortsætter med at fortælle, at hvis man havde valgt en traditionel gravning på strækningen, så ville arbejde kunne udføres i løbet af tolv uger, men i og med at en styret underboring her er mulig, så kan man være færdig på allerede fire uger.

Det er jo en stor forskel, så det er selvfølgelig noget, vi vægter ind i beslutningen. Oven i det er der ekstra tidspres på denne forsyningsledning, da vi skal have varme igennem inden jul, oplyser Michael Pedersen.

Da fjernvarmeprojektet i Horsens er så omfattende, har Fjernvarme Horsens et gennemgående fokus på at undgå gener for borgerne.

En styret underboring er i mange tilfælde den bedste mulighed. Borgene får en hurtigere løsning og mere plads på vejene, mens arbejdet står på, konkluderer Michael Pedersen.

Fjernvarmeplanen understøtter energiplan

Projektet er blot en lille del af en større fjernvarmeplan, der blev vedtaget i 2015 i direkte forlængelse af kommunens strategiske energiplan. Arbejdet i Horsens vil strække sig over en periode på ni år.

Målet med fjernvarmeplanen er en komplet konvertering af de bynære naturgasopvarmede områder med det formål af reducere afbrændingen af fossile brændsler. De miljømæssige virkninger er bestemt heller ikke uden betydning. For hver husstand der overgår fra naturgas til fjernvarme vil CO2-udledningen blive reduceret med omkring 85%, og med kommunens strategiske energiplan vil CO2-udslippet samlet set blive reduceret med 600.000 tons i løbet af 20 år.

isoplus spiller en aktiv rolle i projektet

Siden fjernvarmeplanen blev vedtaget i Horsens i 2015, har isoplus leveret mere end 100 km præisolerede rør til Fjernvarme Horsens i dimensioner fra ø33+33/180 til ø219+219/710 i serie 3. isoplus har også bidraget med alarm- og rørtegninger samt projekteringshjælp. Med så stort et projekt er det vigtigt, at samarbejdet er godt, og til det konstaterer Michael Pedersen:

Samarbejdet med isoplus fungerer rigtig godt, og det skyldes især, at isoplus er så synlige og deltager på byggemøderne.

For isoplus betyder det meget at kunne være en aktiv del af projektet. Åbenhed, dialog og nærvær er kerne-sten i vores forretning, og det er også noget, som Fjernvarme Horsens har bemærket.

isoplus er meget hands-on på projektet og opmærksomme på, hvor vi er med leverancerne og hvornår vi starter i de forskellige områder. De har styr på, hvad vi skal tage højde for, om vi skal have bestilt nogle muffer hjem eller have lavet nogle specialbøjninger, afslutter Michael Pedersen.

 

Download referencen i pdf.

Kunde: Fjernvarme Horsens
Tidshorisont: 2015 – løbende

Vent venligst...
Tak for din tilmelding! Din tilmelding er nu bekræftet.
Tilmeld nyhedsbrev
Hold dig opdateret med de seneste nyheder fra isoplus
ErrorHere