⌂ » Service & support » Installation av larmsystem

Installation av larmsystem

isoplus projektmedarbetare och serviceavdelning erbjuder en rad tjänster i anslutning till nyetablering och renovering av larmsystem.

Med ett larmsystem kan du förebygga fel i installationsperioden och samtidigt säkra effektivt underhåll av rörsystemet. Ett larmsystem övervakar ledningssystemet dygnet runt och du får ett felmeddelanden innan ett fel har utvecklats till ett brott.

Det betyder att du har möjlighet att planera framtida reparationer så att de kan utföras med minsta möjliga besvär för konsumenterna och mindre omkostnader för arbetet.

De flesta fel uppstår inom de första 5 åren av systemets livstid, medan ett nytt förisolerat rörsystem under normala omständigheter håller i 30-50 år. Ett felmeddelande ger dig möjlighet att åtgärda felen innanför rörsystemets garantiperiod.

 

Ett enkelt sätt att skydda sina tillgångar

isoplus erbjuder tre olika larmboxar, så du kan vara säker på att få den lösning som passar bäst för ditt projekts behov.

Fukt i polyuretanskum eller brott på larmtråden mäts genom isoleringsmotståndet och motståndet i larmkretsen i alla tre larmboxarna. Men för att du som användare ska få den bästa överblicken över ditt system mäter isoplus microPG och isoplus miniPG också den galvaniska spänningen, vilket kan ge en indikation på om ett fel kommer inifrån eller utifrån.

Larmboxarna är enkla att installera och både isoplus microPG och isoplus miniPG levereras förberedda för normal 230V strömförsörjning och med batteriförsörjning. isoplus detectorPG kommer förberedd för normal 230V strömförsörjning.

Med isoplus microPG och isoplus miniPG får du åtkomst till det avancerade övervakningsverktyget isoplus PGweb, där mätningarna enkelt kan nås, utvärderas och jämföras. På så sätt har du alltid full kontroll över vad som händer i ditt rörsystem. Förutom att du kan se aktuella och brådskande fel kan du också hålla reda på potentiella fel. Detta innebär att du har möjlighet att planera framtida reparationer så att de kan utföras med minsta möjliga besvär för konsumenterna och till lägre arbetskostnad.

 

isoplus serviceavdelning kan hjälpa till med:

  • Val av larmsystem
  • Design av larmsystem
  • Utarbetande av larmritningar
  • Montering av larmkomponenter
  • Uppmätning och utarbetande av mätrapport för ny anläggning
  • Uppdatering och renovering av existerande larmsystem
  • Uppdatering av existerande larmritningar
  • Etablerande av serviceavtal

Allt ritningsarbete utförs med Autocad.

 

Projektering

Effektiv projektering garanterar dig ett optimalt genomfört projekt och ett driftsäkert energisystem. isoplus guidar dig till implementering av tekniskt och ekonomiskt optimal projektering.

Dimensionering

Korrekt dimensionering säkrar den bästa, mest optimala och mest ekonomiska lösningen samt besparingar vad gäller drift och underhåll på längre sikt.

Muffmontering

isoplus har egen serviceavdelning med cirka 20 specialutbildade och certifierade montörer som kan hjälpa till med monteringsuppgifter och installation av larmsystem i anslutning till både stora och små projekt.

Totalentreprise

Med isoplus som totalentreprenör är hela ditt projekt samlat på en plats – det ger både trygghet och överskådlighet.

Kurser & utbildning

isoplus arrangerar kurser löpande om rördragning och kvalitetssäkring av förisolerade rörsystem samt muffmontering.