⌂ » Referenser / Pragmatiskt samarbete levererade fjärrvärme till Triangelområdet enligt tidsplan

2021 har inte varit det allra enklaste året att planera och utföra större projekt.
Men tack vare ett flexibelt samarbete kom TVIS ändå 28 km längre med den gröna omställningen.
När fjärrvärmen ska läggas ut på de långa sträckorna i Triangelområdet är det Triangelområdets Varmetransmissionsselskab I/S, TVIS som står bakom. 2021 skulle det läggas transmissionsledningar på två nya sträckor: 20 km från Vejle via Skibet till Bredsten-Balle och Jelling och de 8 km från Lunderskov till Vamdrup. Här valde TVIS att isoplus skulle leverera förisolerade rör och muffmontage till bägge projekt.

Komplicerat projekt med kort deadline
I planeringen insåg man att i synnerhet sträckan väster om Vejle skulle bli krävande – med smala vägar, smala svängar, stora skillnader i höjdmeter och många vattenkällor. Men att 2021 också skulle medföra utmaningar med leveranserna – det innebar ett extra problem som satte planen på prov.
När tidsplanen ändå lyckades nå målet i tid var orsaken inte minst den positiva inställningen och flexibiliteten från TVIS. Om komponenter till det planerade arbetet saknades lyckades man ändra i planeringen och jobba vidare på annat håll. Även om förändringarna kan få konsekvenser för de andra leverantörerna – och trafiken.

Dokumentationen är satt i system
De nya transmissionsledningarna är utformade för att kunna klara 120-gradigt varmvatten och ett tryck på upp till 25 bar. Därför omfattades projektet av direktivet om tryckbärande anordningar (PED) – och det innebär särskilda krav på både konstruktion, tillverkning, övervakning, kontroll – och dokumentation.
För isoplus betydde det att statiken var nära involverad i hela processen. Eventuella ändringar eller justeringar krävde nya hållfasthetsberäkningar så att leveransen klarade de skärpta kraven.
PED kräver också att alla ståldelar levereras med 3.1-certifikat. Det samlade och systematiserade isoplus på ett sätt som nu underlättar spårbarheten av TVIS i efterhand.

Ett fast team – på Teams
Kompetens och erfarenhet är det ”lim” som håller samman större projekt. Dessa kompetenser samlade isoplus hos projektledarna Lene Lødsen och Kim Nielsen samt distriktschef Heino Jensen. För att kunna agera snabbt deltog båda i byggmötena – ibland tillsammans med övriga experter som behövdes för projektets utveckling.
Och om man vill ta med sig något positivt från coronakrisens andra år måste det vara flexibiliteten i de digitala mötena. Många byggmöten ägde rum på Teams, så det var lätt att samla folk. Samtidigt sparade det tid och transporter – och det var lätt att hoppa in och ur mötena så att bara relevant kompetens fanns på plats.
De nya transmissionsledningarna var helt i linje med den ursprungliga planen redo för eldningssäsongen 2021-22.

Utöver en god kvalitet och energieffektiva rör levererar isoplus också en flexibel prestanda, vilket är en stor fördel i ett projekt som påverkas av väder, oväntade markförhållanden, trafik och mycket annat. Vi är mycket glada att vi nu kan leverera stabil, miljövänlig och billig fjärrvärme ut till de två nya områdena.

Brian Schmidt
Projektledare, TVIS

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere