⌂ » Solvärme

Solvärme

Utnyttja den renaste och mest hållbara energikällan – även när solen inte skiner. isoplus levererar skräddarsydda förisolerade lösningar för optimal anslutning till solvärme.

Solvärme är en teknologi som har testats och förbättrats i årtionden. Storskalig solvärme är ett väsentligt komplement till andra energikällor vid produktion av fjärrvärme. Det är den renaste och mest hållbara av alla energikällor eftersom den inte släpper ut CO2. Till skillnad från andra alternativa energikällor kan energin i varmvatten lagras för att användas under perioder då solen inte skiner. Det säkrar ett bättre utnyttjande av solenergin och gör solvärmelösningar ännu mera lönsamma.

Energin från solen är en konstant gratis energikälla, där du under systemets livstid ofta behöver ta hänsyn till driftskostnader. isoplus skräddarsyr förisolerade rörsystem för solvärme som uppfyller dina behov och sörjer för optimal anslutning till solvärme.

Vi står till tjänst med hjälp för statisk beräkning och konstruktion av anläggningen, som är en väsentlig förutsättning för att säkra anläggningens tekniska livstid.

Rör och tillbehör för solvärme

Stålrör

Förisolerade stålrör är en solid och effektiv lösning för fjärrvärme och fjärrkyla, samt industriell användning, där det föreligger särskilda krav på rörsystemet på grund av extra höga temperaturer och tryck.

isoflex

isoplus förisolerade isoflex är ett fast rörsystem som är väl lämpat för stickledningar i fjärrvärmesystem med höga krav på temperatur och tryck.

isocu

isocu är idealiskt för stickledningar i fjärrvärmesystem med höga krav på temperatur och tryck.

isowell

isowell är ett flexibelt längdsvetsat spiralkorrugerat HYDRA® rostfritt stålrör som är särskilt väl lämpat för sekundära ledningsnät, där det föreligger höga krav för tryck och temperatur.

Muffar och tillbehör

isoplus erbjuder ett komplett sortiment av muffar, montageavgreningar, kopplingar och andra tillbehör som är skräddarsydda för rören och lätta att montera och underhålla.

Referenser

Profitable large scale solar heating in Norway

Large-scale solar heating is an important energy resource for counteracting part of the heavily increasing energy prices and the uncertainties related to the future energy supply. Solar heating is important in Norway as well. Investing in solar energy represents new...

Behöver du mer information?

  • Kontakta isoplus