⌂ » Solvärme

Solvärme

Utnyttja den renaste och mest hållbara energikällan – även när solen inte skiner. isoplus levererar skräddarsydda förisolerade lösningar för optimal anslutning till solvärme.

Solvärme är en teknologi som har testats och förbättrats i årtionden. Storskalig solvärme är ett väsentligt komplement till andra energikällor vid produktion av fjärrvärme. Det är den renaste och mest hållbara av alla energikällor eftersom den inte släpper ut CO2. Till skillnad från andra alternativa energikällor kan energin i varmvatten lagras för att användas under perioder då solen inte skiner. Det säkrar ett bättre utnyttjande av solenergin och gör solvärmelösningar ännu mera lönsamma.

Energin från solen är en konstant gratis energikälla, där du under systemets livstid ofta behöver ta hänsyn till driftskostnader. isoplus skräddarsyr förisolerade rörsystem för solvärme som uppfyller dina behov och sörjer för optimal anslutning till solvärme.

Vi står till tjänst med hjälp för statisk beräkning och konstruktion av anläggningen, som är en väsentlig förutsättning för att säkra anläggningens tekniska livstid.

Rör och tillbehör för solvärme

Referenser

Profitable large scale solar heating in Norway

Large-scale solar heating is an important energy resource for counteracting part of the heavily increasing energy prices and the uncertainties related to the future energy supply. Solar heating is important in Norway as well. Investing in solar energy represents new...

Behöver du mer information?

  • Kontakta isoplus

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere