⌂ » Service & support » Totalentreprenad

Totalentreprenad

Med isoplus som totalentreprenör är hela ditt projekt samlat på en plats – det ger både trygghet och överskådlighet.

isoplus kan erbjuda sig att ikläda sig rollen som totalentreprenör. Det betyder att vi inte bara levererar fjärrvärmerören, utan även står för inledande projektering, dimensionering och monteringsarbete.

Vi löser gärna uppgifterna i samarbete med lokala entreprenörer och externa rådgivare.

Som totalleverantör upprätthåller isoplus kommunikationen med alla projektdeltagare och vi tar omgående hand om eventuella frågeställningar. Vi säkerställer att både budget och tidsplan uppfylls.

Fördelar med att välja isoplus som totalleverantör:

  • Fast pris per kanalmeter
  • En kontaktperson
  • isoplus tar hand om all kommunikation inklusive hantering av myndigheter
  • Särskilt konkurrenskraftigt pris

 

Projektering

Effektiv projektering garanterar dig ett optimalt genomfört projekt och ett driftsäkert energisystem. isoplus guidar dig till implementering av tekniskt och ekonomiskt optimal projektering.

Dimensionering

Korrekt dimensionering säkrar den bästa, mest optimala och mest ekonomiska lösningen samt besparingar vad gäller drift och underhåll på längre sikt.

Muffmontering

isoplus har egen serviceavdelning med cirka 20 specialutbildade och certifierade montörer som kan hjälpa till med monteringsuppgifter och installation av larmsystem i anslutning till både stora och små projekt.

Installation av larmsystem

isoplus projektmedarbetare och serviceavdelning erbjuder en rad tjänster i anslutning till nyetablering och renovering av larmsystem.

Kurser & utbildning

isoplus arrangerar kurser löpande om rördragning och kvalitetssäkring av förisolerade rörsystem samt muffmontering.

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere