⌂ » Service & support » Projektering

Projektering

Effektiv projektering garanterar dig ett optimalt genomfört projekt och ett driftsäkert energisystem.

 

Med vår erfarenhet och expertis inom projektering av fjärrvärme- och fjärrkylasystem kan vi vägleda när det gäller genomförande av tekniskt och ekonomiskt optimal projektering. Vi beaktar faktorer som säkrar ett driftsäkert rörsystem med rör och komponenter som är noga utvalda för att uppfylla systemets funktionskrav.

Val av rätt isoleringsklass är av avgörande betydelse för att minimera värmeförlusterna under hela rörsystemets livstid. En annan faktor som kan minska värmeförlusterna är diffusionsspärrar.

Våra experter kan bland annat hjälpa till med:

  • Genomgång av projektet
  • Val av rörsystem
  • Val av rörsystem
  • Utarbetande av materialspecifikation
  • Utarbetande av rör- och larmritningar
  • Uppdatering av existerande ritningsmaterial
  • Utarbetande av dokumentation

Allt ritningsarbete utförs med Autocad.

 

Dimensionering

Korrekt dimensionering säkrar den bästa, mest optimala och mest ekonomiska lösningen samt besparingar vad gäller drift och underhåll på längre sikt.

Muffmontering

isoplus har egen serviceavdelning med cirka 20 specialutbildade och certifierade montörer som kan hjälpa till med monteringsuppgifter och installation av larmsystem i anslutning till både stora och små projekt.

Installation av larmsystem

isoplus projektmedarbetare och serviceavdelning erbjuder en rad tjänster i anslutning till nyetablering och renovering av larmsystem.

Totalentreprenad

Med isoplus som totalentreprenör är hela ditt projekt samlat på en plats – det ger både trygghet och överskådlighet.

Kurser & utbildning

isoplus arrangerar kurser löpande om rördragning och kvalitetssäkring av förisolerade rörsystem samt muffmontering.

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere