⌂ » Service & support » Muffmontering

Muffmontering

isoplus har egen serviceavdelning med cirka 20 specialutbildade och certifierade montörer som kan hjälpa till med monteringsuppgifter och installation av larmsystem i anslutning till både stora och små projekt.

Många av isoplus förisolerade rörsystem installeras av kunder och specialiserade entreprenörer, men isoplus har även ett team med kvalificerade och erfarna montörer.

Serviceavdelningen står till tjänst med hjälp och vägledning i anslutning till installation av rörsystem för fjärrvärme, fjärrkyla och industrianvändning. Vi arbetar i tät dialog med våra kunder och följer projekten hela vägen från projekteringsfasen till slutlig leverans.

isoplus kan erbjuda assistans inom följande områden:

  • Muff- och avgreningsmontering
  • Uppskumning av muffar, med egna skummaskiner
  • Montering och isolering av avtappningar
  • Montering och isolering av specialkonstruktioner
  • Montering av larmsystem

Om ditt projekt ska installeras med en specialdesignad rördraging, kan isoplus serviceavdelning hjälpa till med att isolera konstruktionen i efterhand.

isoplus serviceavdelning har samtidigt en rad larmmätningstekniker som erbjuder assistans med inmätning av nya larmsystem, korrekt lokalisering av läckage eller renovering av larmsystem.

 

Projektering

Effektiv projektering garanterar dig ett optimalt genomfört projekt och ett driftsäkert energisystem. isoplus guidar dig till implementering av tekniskt och ekonomiskt optimal projektering.

Dimensionering

Korrekt dimensionering säkrar den bästa, mest optimala och mest ekonomiska lösningen samt besparingar vad gäller drift och underhåll på längre sikt.

Installation av larmsystem

isoplus projektmedarbetare och serviceavdelning erbjuder en rad tjänster i anslutning till nyetablering och renovering av larmsystem.

Totalentreprenad

Med isoplus som totalentreprenör är hela ditt projekt samlat på en plats – det ger både trygghet och överskådlighet.

Kurser & utbildning

isoplus arrangerar kurser löpande om rördragning och kvalitetssäkring av förisolerade rörsystem samt muffmontering.

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere