⌂ » Service & support » Dimensionering

Dimensionering

Korrekt dimensionering säkrar den bästa, mest optimala och mest ekonomiska lösningen samt besparingar vad gäller drift och underhåll på längre sikt.

Att dimensionera en fjärrvärmeanläggning är en räkneoperation med många faktorer. En korrekt dimensionerad anläggning sparar in onödiga omkostnader vid installation och minskar samtidigt de långsiktiga drift- och underhållskostnaderna.

Våra tekniska medarbetare är alltid redo att hjälpa till med dimensionering av din anläggning. Kontakta oss för vägledning.

Om det finns behov av att dimensionera ett mindre projekt eller ett fördelningsnät, kan du utnyttja vårt onlinekalkylverktyg isocalc för vägledande dimensionering av fjärrvärmerör. Med isocalc kan du utföra beräkningen med de förutsättningar som gäller för ditt projekt.

Observera att beräkningarna med isocalc endast är vägledande. Dimensionering av fjärrvärmerör som utförs med hjälp av verktyget bör endast betraktas som vägledande och bör alltid kontrolleras av en rådgivande ingenjörfirma. isoplus tar inget juridiskt eller tekniskt ansvar för dimensioneringar som har utförts med isocalc.

 

Projektering

Effektiv projektering garanterar dig ett optimalt genomfört projekt och ett driftsäkert energisystem. isoplus guidar dig till implementering av tekniskt och ekonomiskt optimal projektering.

Muffmontering

isoplus har egen serviceavdelning med cirka 20 specialutbildade och certifierade montörer som kan hjälpa till med monteringsuppgifter och installation av larmsystem i anslutning till både stora och små projekt.

Installation av larmsystem

isoplus projektmedarbetare och serviceavdelning erbjuder en rad tjänster i anslutning till nyetablering och renovering av larmsystem.

Totalentreprenad

Med isoplus som totalentreprenör är hela ditt projekt samlat på en plats – det ger både trygghet och överskådlighet.

Kurser & utbildning

isoplus arrangerar kurser löpande om rördragning och kvalitetssäkring av förisolerade rörsystem samt muffmontering.

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere