⌂ » Produkter » Stålrör

Stålrör

Förisolerade stålrör är en solid och effektiv lösning för fjärrvärme och fjärrkyla, samt industriell användning, där det föreligger särskilda krav på rörsystemet på grund av extra höga temperaturer och tryck.

isoplus förisolerade stålrör är fasta rörsystem, som består av ett medierör i stål, polyuretanisolering och ett stöt- och brottsäkert mantelrör av PE-HD, som är sammangjutna till en fast sandwichkonstruktion.

ispolus stålrör är isolerade med cyklopentanblåst polyuretanskum. Det ger ett optimalt isoleringsvärde och hög tryckstyrka. Våra förisolerade rör levereras för en kontinuerlig drifttemperatur på 143°C för enkelrör och 130°C för dubbelrör.

Vi kan enkelt leverera stålrör med mått på upp till ø1200. Stålrör med mantelmåtten ≤ ø355 mm kan levereras som energibesparande kontiproducerade rör med inlagda diffusionsspärrar mellan mantelrör och polyuretanskum. Diffusionsspärren skyddar skummet i isoplus förisolerade rör mot åldrande och håller värmeförlusten konstant låg under hela rörets tekniska livstid.

För rör med mantelrör med måtten > ø355 mm fungerar mantelröret på grund av sin tjocklek som en naturlig diffusionsspärr.

 

Låga värmeförluster och minskade omkostnader med dubbelrör

Dubbelrör består av två stålrör – fram- och returlopp, isolerade med samma PE-HD-mantelrör. Vi kan leverera dubbelrör med mått på upp till ø273. På samma sätt som förisolerade enkelrör, är dubbelrör effektivt isolerade med polyuretanskum och kan levereras med diffusionsspärrar.

Rörets konstruktion säkrar bättre isolering och därmed lägre värmeförluster jämfört med enkelrör, medan diffusionsspärren säkrar konstant låga värmeförluster under hela rörsystemets livstid.

Dubbelröret är en kompakt lösning som tar mindre plats i rördikena och kräver färre muffar och kopplingar, vilket innebär mindre dikesarbete och högre driftsäkerhet.

 

Larmsystem

Om du vill kunna övervaka fjärrvärmesystemet elektroniskt, kan isoplus stålrör levereras med två ingjutna koppartrådar för anslutning till larmsystem.

 

Användning

Fjärrvärme, fjärrkyla, solvärme, närvärme, kylning, industri

Medierör-material: stål P235GH
Mantelmaterial: PE-HD
Isolering: polyuretanskum, blåst med cyklopentan

Max. kontinuerlig drifttemperatur enkelrör 143°C
Max. kontinuerlig drifttemperatur dubbelrör 130°C

isoplus kan på begäran leverera förisolerade rör som kan utsättas för en kontinuerlig drifttemperatur på 161°C.

Drifttryck: 16 bar
Leveranslängd: 6, 12 och 16 m
Mått: 20-600 (25-200 kontinuerlig)

Hos isoplus kan du alltid få kvalificerad rådgivning från projektets start till rörsystemet är installerat.

Vi kan hjälpa till projektering, dimensioneringmuffemontering och installation av larmsystem.

Läs mer om isoplus service & support.

Referenser

Innovative project with new energy station in Tårnby

Tårnby Public Utility paves the way with a new visionary project in which an energy station will become the new gathering point for the area's district heating and cooling. Here the two systems will utilize the energy from the waste water. The plant will be the first...

Five oil villages’ path to sustainable solutions

Lolland Municipality takes the lead in the fight against climate change, as a new district heating project has begun on West Lolland. The municipal’s ambitious climate plan is based on the current energy policy, which includes phasing out oil-fired boilers by 2030 and...

Optimal supply for visionary urban development

In the South Harbour district in Aarhus, the second largest city in Denmark, a new heating transmission line from the Aarhus Heat Plant to Sydhavnsgade is intended to support a major urban development and ensure security of supply to the city. The neighbourhood of the...

Pioneering renewables project in Stirling

Stirling Council’s district heating project will be the first in the UK to use a mix of pioneering renewable technologies to turn waste water into energy. A Combined Heat and Power (CHP) unit will supply the network with heating using a heat pump system to deliver...

Greenwich Millennium Village – Sustainable community

Greenwich Millennium Village (GMV) in south-east London is a flagship housing project built on an urban village model to set the standard for 21st century living and to serve as a model for the creation of new communities in England. The initiative aims to create a...

University of Rochester – From steam to hot water

The University of Rochester is one of the country’s top-tier research universities. The campuses are home to 200 academic majors, more than 2,000 faculty and instructional staff, and some 10,000 students which yields high requirements for the capacity and safety of...

Sheridan College – Optimizing energy consumption

Sheridan College set goals to reduce its energy consumption by 65% and CO2 emission by 45% by 2030. With four separate campuses enrolling 40,000 students, the college focused on reducing the consumption of the two largest campuses. To achieve the project’s goals new...

HOFOR – great ambitions for the climate

HOFOR provides district heating to the entire City of Copenhagen and covers 98 % of the capital’s heating demand. The supply company has the ambitious goal of delivering 100% CO2 neutral district heating as early as in 2025. Therefore, they are working on replacing...

Profitable large scale solar heating in Norway

Large-scale solar heating is an important energy resource for counteracting part of the heavily increasing energy prices and the uncertainties related to the future energy supply. Solar heating is important in Norway as well. Investing in solar energy represents new...

District cooling of the future in Høje Taastrup

Centralized district cooling gains still more importance both in Denmark and world wide. In Denmark, the town municipality of Høje Taastrup accommodates a large number of business enterprises, and a study demonstrated a strong potential for district cooling (e.g....