⌂ » Produkter » Specialrör

Specialrör

isoplus levereras i ett antal produkter utöver de som finns i vår katalog och broschyrer. Kontakta isoplus tekniska avdelning för att se hur vi hittar den rätta lösningen till ditt projekt.

 

Ibland kan kundanpassade lösningar behövas som är specifikt anpassade till ditt projekts behov. Har du t.ex. användning för rör som ska placeras över jord eller i områden som påverkas av permafrost så kan förisolerade specialrör vara rätt lösning.

Med förisolerade specialrör finns ingen standardlösning som passar alla, eftersom ett specialrör består av flera olika komponenter och som anpassas till ditt projekts behov. Den specifika lösningen kommer att vara individuell, men som regel är det produktens användningsområde som bestämmer vilka komponenter som sammansätts. Som huvudregel används dock förisolerade specialrör oftast när det handlar om speciella krav på installationsmiljö, media, temperaturbelastning och/eller tryck.

 

Komponenter till specialrör

Det finns många olika kombinationsmöjligheter, men de typiska komponenterna vid förisolerade specialrör är:

Medierör:

 • Svetsat svartstål (förutom P235GH)
 • Svartstål med ökad materialtjocklek
 • Sömlösa rör
 • Rostfritt/syrafast stål
 • HDPE

Mantelrör:

 • Svartstål med ökad materialtjocklek
 • Spiromantel
 • Vit HDPE

Isolering:

 • Mineralull
 • Kombination av mineralull och PUR

Spårämnen:

 • Koppar
 • HDPE
 • Aluminium

 

Exempel på projekt med förisolerade specialrör från isoplus

Exempelvis har isoplus levererat förisolerade specialrör till en systemleverantör till livsmedelsindustrin. Eftersom det skulle tillverkas en inomhus rörledning för varm stekolja, fanns det behov av ett livsmedelsgodkänt rör som kunde klara extremt höga temperaturer. Med hjälp från isoplus tekniska avdelning blev lösningen sömlösa rör med mineralull-isolering och vit HDPE-mantel.

Också när ett bryggeri skulle installera ång- och kondensatledningar levererades förisolerade specialrör från isoplus. Kunden önskade frostsäkra rör, men efter en genomgång av projektet beslutades det att spårämnen ändå inte var nödvändiga. Tack vare isoplus sakkunskap slutade lösningen med en högtemperaturledning med sömlösa medierör och isolering i kombination med mineralullkärna och PUR, liksom ett kondensatrör med sömlösa medierör och standard PUR-isolering.

 

Användning

Fjärrvärme, fjärrkyla, solvärme, närvärme, industri

 

Hos isoplus kan du alltid få kvalificerad rådgivning från projektets start till rörsystemet är installerat.

Vi kan hjälpa till projektering, dimensioneringmuffemontering och installation av larmsystem.

Läs mer om isoplus service & support.

Referenser

Innovative project with new energy station in Tårnby

Tårnby Public Utility paves the way with a new visionary project in which an energy station will become the new gathering point for the area's district heating and cooling. Here the two systems will utilize the energy from the waste water. The plant will be the first...

Five oil villages’ path to sustainable solutions

Lolland Municipality takes the lead in the fight against climate change, as a new district heating project has begun on West Lolland. The municipal’s ambitious climate plan is based on the current energy policy, which includes phasing out oil-fired boilers by 2030 and...

Optimal supply for visionary urban development

In the South Harbour district in Aarhus, the second largest city in Denmark, a new heating transmission line from the Aarhus Heat Plant to Sydhavnsgade is intended to support a major urban development and ensure security of supply to the city. The neighbourhood of the...

Pioneering renewables project in Stirling

Stirling Council’s district heating project will be the first in the UK to use a mix of pioneering renewable technologies to turn waste water into energy. A Combined Heat and Power (CHP) unit will supply the network with heating using a heat pump system to deliver...

Greenwich Millennium Village – Sustainable community

Greenwich Millennium Village (GMV) in south-east London is a flagship housing project built on an urban village model to set the standard for 21st century living and to serve as a model for the creation of new communities in England. The initiative aims to create a...

University of Rochester – From steam to hot water

The University of Rochester is one of the country’s top-tier research universities. The campuses are home to 200 academic majors, more than 2,000 faculty and instructional staff, and some 10,000 students which yields high requirements for the capacity and safety of...

Sheridan College – Optimizing energy consumption

Sheridan College set goals to reduce its energy consumption by 65% and CO2 emission by 45% by 2030. With four separate campuses enrolling 40,000 students, the college focused on reducing the consumption of the two largest campuses. To achieve the project’s goals new...

HOFOR – great ambitions for the climate

HOFOR provides district heating to the entire City of Copenhagen and covers 98 % of the capital’s heating demand. The supply company has the ambitious goal of delivering 100% CO2 neutral district heating as early as in 2025. Therefore, they are working on replacing...

District cooling of the future in Høje Taastrup

Centralized district cooling gains still more importance both in Denmark and world wide. In Denmark, the town municipality of Høje Taastrup accommodates a large number of business enterprises, and a study demonstrated a strong potential for district cooling (e.g....

A sustainable village becomes a reality

In Føns on West Funen, Denmark a vision about sustainable village became a reality. In October 2015, a brand-new wood chip-fueled heating plant was established, which now provides heating for 43 local households. isoplus has supplied the pipes and made the detailed...