⌂ » Produkter » isoplus PG larmsystem

isoplus PG larmsystem

isoplus erbjuder tre olika larmboxar med ett tillhörande övervakningssystem, så du kan vara säker på att få den lösning som passar bäst för ditt projekts behov.

Innovativt och användarvänligt larmsystem

Med ett larmsystem kan du förebygga fel under installationsperioden och samtidigt säkerställa ett effektivt underhåll av rörsystemet. Ett larmsystem övervakar ledningssystemet dygnet runt och du får ett felmeddelande innan ett fel utvecklar sig till ett brott. Detta innebär att du har möjlighet att planera framtida reparationer så att de kan utföras med minsta möjliga besvär för konsumenterna och till lägre arbetskostnad.

De flesta fel uppstår inom de första 5 åren av systemets livstid, medan ett nytt förisolerat rörsystem, under normala omständigheter kommer att hålla i 30-50 år. Ett felmeddelande ger dig möjlighet att reparera felet inom rörsystemets garantiperiod.

isoplus PG larmsystem

isoplus erbjuder tre olika larmboxar, så du kan vara säker på att få den lösning som passar bäst för ditt projekts behov.

Fukt i polyuretanskum eller brott på larmtråden mäts genom isoleringsmotståndet och motståndet i larmkretsen i alla tre larmboxarna. Men för att du som användare ska få den bästa överblicken över ditt system mäter isoplus microPG och isoplus miniPG också den galvaniska spänningen som kan ge en indikation på om ett fel kommer inifrån eller utifrån.

Både isoplus microPG och isoplus miniPG levereras förberedda för normal 230V strömförsörjning och med batteriförsörjning. isoplus detectorPG kommer förberedd för normal 230V strömförsörjning.

Med isoplus microPG och isoplus miniPG får du åtkomst till det avancerade övervakningsverktyget isoplus PGweb, där mätningarna enkelt kan nås, utvärderas och jämföras. Förutom att du kan se aktuella och brådskande fel kan du också hålla reda på potentiella fel. På så sätt har du alltid full kontroll över vad som händer i ditt rörsystem.

Skydda din investering på bästa möjliga vis med ett isoplus PG larmsystem:

  • Övervakningen av ditt ledningsnät sker dygnet runt
  • Felmeddelanden mottas innan felen utvecklar sig till ett brott
  • Det blir möjligt att planera framtida reparationer
  • Fel och brott kan åtgärdas under rörsystemets garantiperiod
  • Ett larmsystem har en förebyggande effekt beträffande fel under installationsperioden

Jämförelse av de tre larmboxarnas funktionalitet:

FunktionminiPGmicroPGdetectorPG
4 kanaler på varje 7500 meter tråd
2 kanaler på varje 7500 meter tråd
Larm vid fukt, brott och strömavbrott
Mätning av galvanisk spänning
GSM
Inbyggt simkort
Besked via isoplus PGweb
Automatiskt statusbesked
Visning av fel endast i box
Visning i SCADA via isoplus PGweb
Reläutgång (anslutning till SRO)
Geografisk position via kort
Översikt med larmritning i isoplus PGweb
Brunnsövervakning
Kompatibelt med alla nordiska system
230 V
Batteri

Service & support

isoplus har ett team av larmsexperter från isoplus serviceavdelning som är redo att stödja dig under hela processen.

Kontakta serviceavdelningen för assistans med larmfunktioner.

Övervaka ditt rörsystem med isoplus PGweb.

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere