⌂ » Produkter » Förstärkt PEX

Förstärkt PEX

Förstärkt PEX är ett flexibelt rör som är perfekt för sekundära ledningsnät med höga krav på tryck och temperatur. Kevlarförstärkning i röret ökar det maximalt tillåtna drifttrycket från 6 till 10 bar.

Förstärkta PEX-rör tillverkas av kontinuerligt extruderade PEX-a-rör. Efter extruderingen förstärks rören med Kevlartråd i enkla lager, som viras runt rören vinkelrätt och i längsgående axel.

Kevlartråden är en syntetisk tråd av polyparafenylentereftalamid. Tråden har en dragstyrka på 3,620 MPa, vilket är flera gånger starkare än stål. De enskilda lagren i rörsystemet fixeras vid varandra med hjälp av ett högadhesivt lim. Rörens inre diameter motsvarar den invändiga diametern i ett allmänt SDR11 –6 bar PEX-rör.

Kevlarförstärkningen innebär att det maximalt tillåtna invändiga trycket i rören ökar från 6 bar till 10 bar vid en temperatur på 95°C.

 

Fördelar med förstärkt PEX:

  • Ökad flexibilitet och reducerad vikt, vilket är en betydande fördel vid transport och installation
  • Det maximalt tillåtna trycket i röret ökar
  • Maximalt tillåten temperatur i röret ökar
  • Minimering av antalet kopplingar i förhållande till ett stålrörsystem
  • Inget behov av en utbildad svetsare
  • Ett system med lång livstid

 

Användning

Fjärrvärmenärvärme

Medierör: PEX-a
Mantelrör: polyetylen
Isolering: polyuretanskum

Max. drifttemperatur: 110°C
Max. kontinuerlig drifttemperatur: 95°C
Max. drifttryck: 10 bar
Leveranslängd: upp till 420 m
Mått: 40-160 mm

Hos isoplus kan du alltid få kvalificerad rådgivning från projektets start till rörsystemet är installerat.

Vi kan hjälpa till projektering, dimensioneringmuffemontering och installation av larmsystem.

Läs mer om isoplus service & support.

Referenser

South Harbour district in Aarhus – Optimal supply for visionary urban development

In the South Harbour district in Aarhus, the second largest city in Denmark, a new heating transmission line from the Aarhus Heat Plant to Sydhavnsgade is intended to support a major urban development and ensure security of supply to the city. The neighbourhood of the...

Pioneering renewables project in Stirling

Stirling Council’s district heating project will be the first in the UK to use a mix of pioneering renewable technologies to turn waste water into energy. A Combined Heat and Power (CHP) unit will supply the network with heating using a heat pump system to deliver...

Greenwich Millennium Village

Greenwich Millennium Village (GMV) in south-east London is a flagship housing project built on an urban village model to set the standard for 21st century living and to serve as a model for the creation of new communities in England. The initiative aims to create a...

University of Rochester – From steam to hot water

The University of Rochester is one of the country’s top-tier research universities. The campuses are home to 200 academic majors, more than 2,000 faculty and instructional staff, and some 10,000 students which yields high requirements for the capacity and safety of...

Sheridan College – Optimizing energy consumption

Sheridan College set goals to reduce its energy consumption by 65% and CO2 emission by 45% by 2030. With four separate campuses enrolling 40,000 students, the college focused on reducing the consumption of the two largest campuses. To achieve the project’s goals new...

HOFOR – great ambitions for the climate

HOFOR provides district heating to the entire City of Copenhagen and covers 98 % of the capital’s heating demand. The supply company has the ambitious goal of delivering 100% CO2 neutral district heating as early as in 2025. Therefore, they are working on replacing...

Føns Community Heating

In Føns on West Funen, Denmark a vision about sustainable village became a reality. In October 2015, a brand-new wood chip-fueled heating plant was established, which now provides heating for 43 local households. isoplus has supplied the pipes and made the detailed...