⌂ » Om oss » Miljö & hållbarhet » Avfallshantering

Avfallshantering

Produktion av förisolerade rörsystem genererar en mindre mängd restavfall som vi har klara procedurer för att hantera.

isoplus har tillrättalagt sin produktion så att både miljön och medarbetarna belastas så lite som möjligt, bland annat genom att:

  • använda c-pentan – i dagsläget den mest miljövänliga produkten som kan användas som drivmedel vid uppskumning
  • minimera mängden förpackningsmaterial
  • införa en specifik arbetsmiljöplan för varje enskild produktionsmedarbetare och varje enskild produktionsplats

Tack vare detta har isoplus kunnat reducera sin avfallsmängd i produktionen till en mycket låg nivå och har parallellt utarbetat procedurer som säkerställer att restavfall hanteras och bortskaffas på lämpligast möjliga sätt, både för miljön och för företaget.

Bortskaffning av de ohärdade skumkomponenterna sker till en förbränningsanläggning eller annan godkänd deponeringsplats.

Bortskaffning av “flytande” skumkomponenter sker via ett lokalt specialföretag – godkänt för hantering av miljöfarligt avfall. Vi använder inga lösningsmedel i vår produktionsprocess.

Om isoplus

Sedan grundandet 1993 har vi legat i bräschen när det gäller utveckling och forskat i nya teknologier för att leverera de bästa, mest effektiva och hållbaraste lösningarna inom fjärrväme och fjärrkyla.

Vår organisation

isoplus Danmark ingår i isoplus-gruppen, som består av flera separata tillverknings- och säljföretag i hela Europa.

Produktion

Produktionen av isoplus förisolerade rörsystem är strategiskt utplacerad på nio fabriker i närheten av våra största marknader. Det säkerställer stor flexibilitet och leveranssäkerhet.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring (QA) har stor betydelse inom isopluskoncernen. isoplus kvalitetsingenjörer säkerställer dagligen att allt går enligt planerna och bidrar utöver detta till att fastställa och beräkna högre säkerhet än vad som föreskrivs enligt normerna.

Miljö och hållbarhet

isoplus arbetar hela tiden för att säkerställa att de gällande miljökraven uppfylls överallt inom isoplus-koncernen.

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere