⌂ » Om oss » Miljö & hållbarhet

Miljö & hållbarhet

Vi arbetar hela tiden för att säkerställa att de gällande miljökraven uppfylls överallt inom isoplus-koncernen.

isoplus arbetar efter ett integrerat miljöhanteringssystem enligt ISO 14001. Vi anpassar löpande produktprogram, produktionsmetoder och -teknologi efter den teknologiska utvecklingen och branschens krav, både vad gäller kvalitets- och miljöhantering samt arbetsmiljö. Utöver detta har vår ledning åtagit sig att löpande utvärdera behoven av att genomföra efterutbildningar och kompetensutveckling för alla våra medarbetare.

Vår tydliga policy är:

  •  att efterleva rådande och ligga i framkant med nya lagar, bestämmelser, standarder och normer i relation till vårt kvalitets- och miljöhanteringssystem
  • att säkerställa löpande förbättringar och förebygga risker för föroreningar inom företagets verksamhet
  • att säkerställa att kontinuerligt samband mellan våra miljömålsättningar via årliga utvärderingar och anpassningar av våra policyer och målsättningar
  • att säkra en löpande efterutbildning och träning av medarbetarna så att deras kvalifikationer anpassas efter de aktuella behoven och framtida marknadskrav
  • att vår inställning till miljöfrågor ska vara präglad av öppenhet och att detta alltid ska vara fritt tillgängligt för våra kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners
  • att skapa en företagsanda som motiverar medarbetarna att förmedla nya idéer, komma med förbättringsförslag samt aktivt delta i företagets miljöarbete

Vårt starka engagemang och förpliktelse när det gäller miljösäkring beror inte minst på att vårt moderföretag i Österrike är beläget i ett miljökänsligt naturområde, där det ställs särskilt stränga nationella och lokala miljökrav när det gäller produktion. Vi ställer naturligtvis samma krav på våra underleverantörer som på oss själva. De ska därmed vara antingen miljöcertifierade eller kunna dokumentera att de lever upp till gällande miljökrav och inte minst våra standarder.

Om isoplus

Sedan grundandet 1993 har vi legat i bräschen när det gäller utveckling och forskat i nya teknologier för att leverera de bästa, mest effektiva och hållbaraste lösningarna inom fjärrväme och fjärrkyla.

Vår organisation

isoplus Danmark ingår i isoplus-gruppen, som består av flera separata tillverknings- och säljföretag i hela Europa.

Produktion

Produktionen av isoplus förisolerade rörsystem är strategiskt utplacerad på nio fabriker i närheten av våra största marknader. Det säkerställer stor flexibilitet och leveranssäkerhet.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring (QA) har stor betydelse inom isopluskoncernen. isoplus kvalitetsingenjörer säkerställer dagligen att allt går enligt planerna och bidrar utöver detta till att fastställa och beräkna högre säkerhet än vad som föreskrivs enligt normerna.

Avfallshantering

Produktion av förisolerade rörsystem genererar en mindre mängd restavfall som vi har klara procedurer för att hantera.

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere