⌂ » Om oss » Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring (QA) har stor betydelse inom isoplus koncernen. För att säkerställa en kontinuerlig kvalitetssäkring med hög nivå är samtliga produktionsenheter certifierade enligt ISO 9001.

Våra QA-system täcker alla verksamhetsprocesser inklusive produktion, planläggning och projektering samt montering av produkterna som utförs av isoplus.

isoplus kvalitetsingenjörer säkerställer dagligen att allt går enligt planerna och bidrar utöver detta till att fastställa och beräkna högre säkerhet än vad som föreskrivs enligt normerna.

Inom isopluskoncernen uppfyller vi inte enbart EN-normerna EN253, EN448, EN488, EN489, EN13941, EN14419, EN15632 och EN15698, utan vi går gärna steget längre för att säkra en ännu högre kvalitet.

Innan råvarorna kommer innanför dörren, får de en produktionsfrisättning – denna ges grundat på en omfattande ingångskontroll enligt EN253. Utöver detta tas löpande prover som undersöks i laboratoriet. De godkända leverantörerna måste uppfylla riktlinjerna i ISO 9001 och ska kunna presentera samtliga testcertifikat som krävs.

Under själva produktionen och efter en avslutad arbetsprocess är alla våra medarbetare förpliktigade att kontrollera sitt arbete i enlighet med utarbetade arbetsanvisningar och kvalitetsplaner. Att alla våra QA-system och riktlinjer fungerar efter vad som avses, säkerställer löpande tester och kontroll via oberoende kvalitetssäkringsinstitut.

Om isoplus

Sedan grundandet 1993 har vi legat i bräschen när det gäller utveckling och forskat i nya teknologier för att leverera de bästa, mest effektiva och hållbaraste lösningarna inom fjärrväme och fjärrkyla.

Vår organisation

isoplus Danmark ingår i isoplus-gruppen, som består av flera separata tillverknings- och säljföretag i hela Europa.

Produktion

Produktionen av isoplus förisolerade rörsystem är strategiskt utplacerad på nio fabriker i närheten av våra största marknader. Det säkerställer stor flexibilitet och leveranssäkerhet.

Miljö och hållbarhet

isoplus arbetar hela tiden för att säkerställa att de gällande miljökraven uppfylls överallt inom isoplus-koncernen.

Avfallshantering

Produktion av förisolerade rörsystem genererar en mindre mängd restavfall som vi har klara procedurer för att hantera.

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere