⌂ » Närvärme

Närvärme

Miljövänlig värme i små distributionsnät och en pålitlig lösning med en garanterad livstid på 30-50 år.

Närvärme är en enkel värmelösning som riktar in sig på hushåll som ligger utanför fjärrvärmenätet. Ett närvärmenät använder sig av en självständig centralt placerad värmeproduktion som kan försörja allt från några få hushåll till ett helt bostads- eller industriområde.

Mindre samhällen uppvärms typiskt med en centralvärmeanläggning som bränner pellets eller olja. Närvärme gör försörjningen mera hållbar genom att utnyttja förnybara energikällor som solenergi eller biomassa.

Närvärme är ett driftsäkert system. isoplus förisolerade rör för närvärme är effektivt isolerade med polyuretanskum och skyddas av ett stöt- och brottsäkert mantelrör av HDPE. Det säkrar konstant låga värmeförluster och en garanterad livstid på 30-50 år.

Kontakta isoplus och få teknisk assistans och personlig rådgivning.

Rör och tillbehör för närvärme

Stålrör

Förisolerade stålrör är en solid och effektiv lösning för fjärrvärme och fjärrkyla, samt industriell användning, där det föreligger särskilda krav på rörsystemet på grund av extra höga temperaturer och tryck.

isopex

isoplus förisolerade isopex-rör med sin exceptionella flexibilitet lämpar sig väl för stickledningar, sekundära anläggningar och närvärmeanläggningar, där den kontinuerliga drifttemperaturen inte överstiger 85°C.

isoalupex

isoalupex är ett flexibelt faströrsystem som tack vare sin unika konstruktion passar perfekt för stickledningar i fjärrvärmenät.

isoflex

isoplus förisolerade isoflex är ett fast rörsystem som är väl lämpat för stickledningar i fjärrvärmesystem med höga krav på temperatur och tryck.

isocu

isocu är idealiskt för stickledningar i fjärrvärmesystem med höga krav på temperatur och tryck.

Specialrör

isoplus levereras i ett antal produkter utöver de som finns i vår katalog och broschyrer. Kontakta isoplus tekniska avdelning för att se hur vi hittar den rätta lösningen till ditt projekt.

Muffar och tillbehör

isoplus erbjuder ett komplett sortiment av muffar, montageavgreningar, kopplingar och andra tillbehör som är skräddarsydda för rören och lätta att montera och underhålla.

isoplus PG larmsystem

isoplus erbjuder tre olika larmboxar med ett tillhörande övervakningssystem, så du kan vara säker på att få den lösning som passar bäst för ditt projekts behov.

Referenser

A sustainable village becomes a reality

In Føns on West Funen, Denmark a vision about sustainable village became a reality. In October 2015, a brand-new wood chip-fueled heating plant was established, which now provides heating for 43 local households. isoplus has supplied the pipes and made the detailed...

Behöver du mer information?

  • Kontakta isoplus

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere