⌂ » Fjärrvärme

Fjärrvärme

Driftsäkra och effektiva fjärrvärmesystem med fokusering på miljö och ekonomi. isoplus levererar kompletta förisolerade rörsystem för fjärrvärme och hjälper till att välja de rätta rören och komponenterna för ditt projekt.

Effektiv och CO2-vänlig

Fjärrvärme är en effektiv försörjning som kan använda i stort sätt alla energikällor. Värmeförbrukningen blir i allt högre grad täckt av hållbara energikällor som sol, vind, biomassa, biogas och geotermisk energi. Förisolerade rör för fjärrvärme bidrar till ett miljövänligt utnyttjande av energikällor och minskar utsläppen av CO2.

Ett förisolerat lågenergirör från isoplus är effektivt isolerat med polyuretanskum och skyddas av ett stöt- och brottsäkert mantelrör av PE-HD. Konstruktionen säkerställer en hög driftsäkerhet och konstant låga värmeförluster under hela rörsystemets livstid. Därför är det en ekonomiskt fördelaktig och CO2-vänlig lösning.

 

Den rätta lösningen för ditt projekt

isoplus levererar förisolerade rörsystem för alla typer av fjärrvärmelösningar inom värmeöverföring, distribution, solvärme och närvärme.

Rätt val av rörsystem säkerställer den mest energiekonomiska driften och optimal leveranssäkerhet för konsumenten. Valet av rörsystem är beroende av en lång rad olika faktorer. Värmepriset, ledningens längd, värmedensiteten och kapaciteten går vanligen hand i hand när det gäller val av rörtyp och mått.

isoplus produktprogram omfattar alla de komponenter som behövs för att leverera kompletta förisolerade rörsystem. Ett stort lager och ett brett produktprogram säkerställer att vi har förmåga att erbjuda optimala och konkurrenskraftiga lösningar för såväl stora som små uppdrag.

Vi har många års erfarenhet av val av rör, material och komponenter för fjärrvärmeledningar och kan hjälpa till att välja den rätta lösningen för ditt projekt.

Kontakta en av våra experter när du har behov av teknisk assistans och personlig rådgivning eller läs mera om isoplus tjänster.

Fjärrvärmerör och tillbehör

Stålrör

Förisolerade stålrör är en solid och effektiv lösning för fjärrvärme och fjärrkyla, samt industriell användning, där det föreligger särskilda krav på rörsystemet på grund av extra höga temperaturer och tryck.

isopex

isoplus förisolerade isopex-rör med sin exceptionella flexibilitet lämpar sig väl för stickledningar, sekundära anläggningar och närvärmeanläggningar, där den kontinuerliga drifttemperaturen inte överstiger 85°C.

isoalupex

isoalupex är ett flexibelt faströrsystem som tack vare sin unika konstruktion passar perfekt för stickledningar i fjärrvärmenät.

isoflex

isoplus förisolerade isoflex är ett fast rörsystem som är väl lämpat för stickledningar i fjärrvärmesystem med höga krav på temperatur och tryck.

isowell

isowell är ett flexibelt längdsvetsat spiralkorrugerat HYDRA® rostfritt stålrör som är särskilt väl lämpat för sekundära ledningsnät, där det föreligger höga krav för tryck och temperatur.

Förstärkt PEX

Förstärkt PEX är ett flexibelt rör som är perfekt för sekundära ledningsnät med höga krav på tryck och temperatur. Kevlarförstärkning i röret ökar det maximalt tillåtna drifttrycket från 6 till 10 bar.

Muffar och tillbehör

isoplus erbjuder ett komplett sortiment av muffar, montageavgreningar, kopplingar och andra tillbehör som är skräddarsydda för rören och lätta att montera och underhålla.

Referenser

District heating under the inlet in Hadsund

Establishing a 300-meter district heating pipeline may not sound all that spectacular, but there was something special about this project, when the southern part of Hadsund was connected to the northern city's district heating. The pipe had to be laid 1 meter below...

Trenchless technology to large project in Horsens

When 200 km of pipes and 180 km of service connections is to be buried, it is impossible to avoid inconveniences for the citizens. Many roads need to be dug up, which can cause traffic issues, broken roads, and frustrated citizens. In order to protect the surrounding...

Innovative project with new energy station in Tårnby

Tårnby Public Utility paves the way with a new visionary project in which an energy station will become the new gathering point for the area's district heating and cooling. Here the two systems will utilize the energy from the waste water. The plant will be the first...

Five oil villages’ path to sustainable solutions

Lolland Municipality takes the lead in the fight against climate change, as a new district heating project has begun on West Lolland. The municipal’s ambitious climate plan is based on the current energy policy, which includes phasing out oil-fired boilers by 2030 and...

Optimal supply for visionary urban development

In the South Harbour district in Aarhus, the second largest city in Denmark, a new heating transmission line from the Aarhus Heat Plant to Sydhavnsgade is intended to support a major urban development and ensure security of supply to the city. The neighbourhood of the...

Pioneering renewables project in Stirling

Stirling Council’s district heating project will be the first in the UK to use a mix of pioneering renewable technologies to turn waste water into energy. A Combined Heat and Power (CHP) unit will supply the network with heating using a heat pump system to deliver...

Greenwich Millennium Village – Sustainable community

Greenwich Millennium Village (GMV) in south-east London is a flagship housing project built on an urban village model to set the standard for 21st century living and to serve as a model for the creation of new communities in England. The initiative aims to create a...

University of Rochester – From steam to hot water

The University of Rochester is one of the country’s top-tier research universities. The campuses are home to 200 academic majors, more than 2,000 faculty and instructional staff, and some 10,000 students which yields high requirements for the capacity and safety of...

Sheridan College – Optimizing energy consumption

Sheridan College set goals to reduce its energy consumption by 65% and CO2 emission by 45% by 2030. With four separate campuses enrolling 40,000 students, the college focused on reducing the consumption of the two largest campuses. To achieve the project’s goals new...

HOFOR – great ambitions for the climate

HOFOR provides district heating to the entire City of Copenhagen and covers 98 % of the capital’s heating demand. The supply company has the ambitious goal of delivering 100% CO2 neutral district heating as early as in 2025. Therefore, they are working on replacing...

Behöver du mer information?

  • Kontakta isoplus