⌂ » Referenser / Fjärrvärme till berget placerar den tekniska rådgivningen i fokus

Norge har investerat stort i miljövänlig fjärrvärme under det senaste årtiondet. Tidigare har Norge haft tillgång till särskilt billig el från vattenkraft, men landets stigande elpriser och ökande urbanisering har under de senaste 10 åren gjort fjärrvärmen enormt konkurrenskraftig på den norska marknaden.

Just nu är Stavanger rent faktiskt den enda större staden i Norge utan fjärrvärme, men detta kommer att förändras under 2021 när ett omfattande fjärrvärmeprojekt med ett ledningsnät från Jåttavågen till Stavanger förväntas vara avslutat.

Beslutet om fjärrvärme till Stavanger träffades redan 2012, och de efterföljande fyra åren handlade om att skaffa ekonomiskt stöd till projektet på omkring 100 miljoner norska kronor. I december 2016 var finansieringen på plats och projektets 9 kilometer långa sträckning fördelat på 20 etapper kunde sättas igång.

Fjärrvärmen ska gå igenom berget i Hinna
isoplus står för rörleveransen till hela projektet, men i synnerhet arbetet vid Hinna, en förort till Stavanger, har varit anmärkningsvärt. Här har det nämligen varit nödvändigt att borra in genom ett berg med bosättningar för att ansluta fjärrvärmesystemet i Hinna till det befintliga systemet. Förutom att behöva borra genom ett bebott bergsområde har en järnväg i drift också varit tvungen att tas i beaktande med alla problem och begränsningar detta medför.

Till etappen i Hinna har enstaka rör valts i DN250 i serie 2, eftersom stora delar av sträckan är placerade i borrhål i berget och det finns begränsningar för storleken på borrhålen. Alla rör som ligger i borrhål är försedda med glidskor, varav merparten av dessa har blivit påmonterade av isoplus före leverans till Norge. Svetsmuffar med en krympmuff på utsidan har valts för att ge enheten en extra säkring med två beprövade och pålitliga mufftekniker.

För att uppnå bästa möjliga skydd trots den besvärliga åtkomsten när installationen är avklarad, är alla rören utförda med 4 larmtrådar. Detta säkerställer en konstant övervakning och en lång livslängd för rörsystemet.

Arbetet i berget innebär många utmaningar
De stora nivåskillnaderna i berget, de stora temperaturfluktuationerna och det faktum att en del av rören ska läggas under havsnivån, har medfört många utmaningar som kräver extraordinär teknisk support och rådgivning från isoplus.

Bland annat har det varit stora utmaningar med en avgrening som skulle placeras 10 meter under markytan på en plats med stor rörelse i rören och en stor risk för att havsvatten tränger in från den närliggande fjorden. Tack vare kompetent teknisk rådgivning från isoplus blev lösningen en lodrätt avgrening utförd i en brunn för betongkoner Ø1600. Betongkonens brunn säkerställer avgreningens fria rörlighet, som nu ligger 5 meter under havsnivå.

Ett gott samarbete erbjuder de bästa lösningarna
De innovativa lösningarna hade inte kunnat låta sig göras om det inte hade varit för det fantastiska samarbetet mellan ledningsägaren Lyse Neo, entreprenören Pro-Pipe, rådgivaren Cowi och isoplus som rörleverantör.

Både distriktschef Henrik Siegenfeldt och den tekniska rådgivaren Anders Fløe Brandstrup från isoplus har besökt Stavanger för att hitta de rätta lösningarna för just detta projekt och därigenom kunnat skapa ett gott samarbete med de många aktörerna i projektet.

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere