⌂ » Fjärrkyla

Fjärrkyla

Centraliserad kylning säkerställer kostnadseffektiva system med optimalt energiutnyttjande. isoplus levererar fjärrkylasystem med förisolerade högkvalitetsrör med minimala energiförluster som gagnar både miljön och ekonomin.

Fjärrkyla får allt större betydelse globalt sett, även i Danmark etableras allt fler anläggningar för fjärrkyla. Den grundläggande principen för fjärrkyla motsvarar fjärrvärme. Nedkylning av ett vätskemedium sker centralt och därefter distribueras fjärrkyla till konsumenten via ett förisolerat rörsystem.

Genom att centralisera fjärrkylan kan man uppnå ett mera kostnadseffektivt system än om kylningen ska ske i mindre decentraliserade enheter. Därmed får man helt enkelt mera kylning för pengarna. Ofta kan man även utnyttja olika energikällor som annars skulle gå till spillo. Exempelvis spillvärme från elproduktion eller industriella processer. Även andra värmekällor som avfallsförbränning och geotermisk energi kan omvandlas till fjärrkyla.

I system för fjärrkyla ligger arbetstemperaturen vanligen mellan 5°C och 12°C. Dock kan vätskor för avkylning med extremt låga temperaturer, exempelvis inom kemisk industri, även transporteras.

isoplus utvecklar förisolerade rör och komponenter för fjärrkyla som säkerställer minimala energiförluster från rörsystemet och framtidssäkrar ditt fjärrkylasystem.

Vi hjälper till att hitta den bästa och mest ekonomiska lösningen för ditt projekt. Kontakta oss för rådgivning och ytterligare information eller läs mera om våra tjänster.

Fjärrkylarör och tilbehør

Stålrör

Förisolerade stålrör är en solid och effektiv lösning för fjärrvärme och fjärrkyla, samt industriell användning, där det föreligger särskilda krav på rörsystemet på grund av extra höga temperaturer och tryck.

isopex

isoplus förisolerade isopex-rör med sin exceptionella flexibilitet lämpar sig väl för stickledningar, sekundära anläggningar och närvärmeanläggningar, där den kontinuerliga drifttemperaturen inte överstiger 85°C.

isoflex

isoplus förisolerade isoflex är ett fast rörsystem som är väl lämpat för stickledningar i fjärrvärmesystem med höga krav på temperatur och tryck.

isoclima

isoclima är ett flexibelt rörsystem av stöt- och slagresistent HDPE, särskilt väl lämpat för transport av kallt vatten.

Specialrör

isoplus levereras i ett antal produkter utöver de som finns i vår katalog och broschyrer. Kontakta isoplus tekniska avdelning för att se hur vi hittar den rätta lösningen till ditt projekt.

Muffer og tilbehør

isoplus erbjuder ett komplett sortiment av muffar, montageavgreningar, kopplingar och andra tillbehör som är skräddarsydda för rören och lätta att montera och underhålla.

isoplus PG larmsystem

isoplus erbjuder tre olika larmboxar med ett tillhörande övervakningssystem, så du kan vara säker på att få den lösning som passar bäst för ditt projekts behov.

Referenser

Innovative project with new energy station in Tårnby

Tårnby Public Utility paves the way with a new visionary project in which an energy station will become the new gathering point for the area's district heating and cooling. Here the two systems will utilize the energy from the waste water. The plant will be the first...

University of Rochester – From steam to hot water

The University of Rochester is one of the country’s top-tier research universities. The campuses are home to 200 academic majors, more than 2,000 faculty and instructional staff, and some 10,000 students which yields high requirements for the capacity and safety of...

Sheridan College – Optimizing energy consumption

Sheridan College set goals to reduce its energy consumption by 65% and CO2 emission by 45% by 2030. With four separate campuses enrolling 40,000 students, the college focused on reducing the consumption of the two largest campuses. To achieve the project’s goals new...

District cooling of the future in Høje Taastrup

Centralized district cooling gains still more importance both in Denmark and world wide. In Denmark, the town municipality of Høje Taastrup accommodates a large number of business enterprises, and a study demonstrated a strong potential for district cooling (e.g....

Behöver du mer information?

  • Kontakta isoplus

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere