⌂ » Nyheter / Få full kontroll över ditt rörsystem med ett isoplus PG larmsystem

Det nya isoplus PG larmsystemet gjorde sitt intåg i fjärrvärmebranschen under hösten 2019, och sedan dess har efterfrågan på effektiva larmboxar ökat kraftigt.

Vi har talat med HOFOR, Fjernvarme Horsens, Christiansfeld Fjernvarmeselskab och Vemb Varmeværk för att höra hur de upplever det nya larmsystemet, så att du kan lära dig mer om vad ett isoplus PG larmsystem kan göra för dig.

 

Med konstant övervakning upptäcks fel tidigare

Hos HOFOR har 18 larmboxar bytts ut och nästa 15 isoplus PG-larmboxar är nu klara för installation. Beslutet att byta ut sitt larmsystem fattades efter en omfattande researchfas där flera olika larmsystem testades av HOFORs driftschef, Jakob Hvidt.

Det startade med att jag undersökte marknaden därför att jag vill hitta det allra bästa. Jag har testat olika typer, men när isoplus påbörjade ett samarbete med Pipeguard, stod det klart att vi hade ett behov av detta larmsystem. Det är det bästa larmsystemet på marknaden,” fastslår Jakob Hvidt, HOFOR.

För Jakob Hvidt är det viktigt att larmsystemet ger den överblick som kan bidra till att hålla kontroll på HOFORs omfattande ledningsnät. Dessutom sparas värdefulla arbetstimmar in, eftersom det nu inte finns något behov av att skicka ut en larmtekniker lika ofta som tidigare. Att spara på arbetskraft är något som Bjarne Hunderup, projektledare hos Fjernvarme Horsens, har lagt stor vikt vid. Hos Fjernvarme Horsens står man stark eftersom staden befinner sig mitt inne i ett omfattande fjärrvärmeprojekt, och det är därför viktigt att deras fokus läggs på rätt plats.

Med det här systemet har vi en form för digitala larmtekniker som övervakar vårt larmnätverk dygnet runt. Vi får en fortlöpande status, och på detta sätt skickar vi bara ut en larmtekniker vid behov,” säger Bjarne Hunderup, Fjernvarme Horsens.

Systemet ger möjlighet till mätdata i isoplus PGweb så att felen upptäcks snabbt. I isoplus PGweb fås en översikt över de historiska och aktuella värdena för kretsmotståndet, den galvaniska spänningen och isoleringsmotståndet samt en visuell översikt med kortfunktion, där det är möjligt att infoga egna larmritningar. Larmvärdena visas i tre färger som visar när ett fel är på väg att uppstå.

Man kan gott säga att om vi gjort som i gamla dagar, så kan mycket ha skett från mätning till mätning. Felen kan ha spridit sig långt, och det undviker vi med det nya larmsystemet. Vi kan begränsa skadorna eftersom vi ständigt är uppmärksamma på vad som sker,” säger Jakob Hvidt, HOFOR.

Genom att agera omedelbart förlängs rörsystemets livslängd avsevärt. Under tiden tills ett fel repareras förvärras ofta skadan eftersom mera fukt kan spridas i rörsystemet. Fjärrvärmerör är en stor investering och det är avgörande att rören kan hålla i många år.

Det viktigaste för oss är att livslängden för våra fjärrvärmeledningar säkerställs. Vi ska skriva av anläggningen under många år, så det är viktigt att vi kontrollerar kvaliteten så att det blir en bra investering,” säger Bjarne Hunderup, Fjernvarme Horsens.

Också Jakob Hvidt, driftschef hos HOFOR, har haft de ekonomiska glasögonen på då beslutet om att byta larmsystem togs. Det är nämligen klokt att hitta felen snabbt, så att de kan täckas in under garantiperioden.

De första 5 åren är vi täckta av en garanti på de produkter och tjänster vi köper, så rent ekonomiskt är det bra för oss att upptäcka felen snabbt. Den tryggheten får vi enklast genom att kunna övervaka det på detta sätt,” tillägger Jakob Hvidt, HOFOR.

 

Låt systemet övervaka åt dig eller gå djupare efter behov

Christiansfeld Fjernvarmeselskab installerade i april 2020 en larmbox från isoplus PG larmsystemet. Lösningen har valts utifrån ett önskemål om att prova en mer kontinuerlig övervakning. För Knud Boysen, driftsassistent hos Christiansfeld Fjernvarmeskab är det viktigt att man inte aktivt behöver hålla ett öga på det.

Det är en fördel för oss att vi kan gå in och se hur det fungerar när det passar oss – men samtidigt behöver vi inte göra något aktivt. Vi får ett e-postmeddelande om ett fel inträffar, så det är inte något vi övervakar, men det är bra att vi har möjlighet om vi behöver det,” konstaterar Knud Boysen, Christiansfeld Fjernvarmeselskab.

Med ett isoplus PG larmsystem kan du luta dig tillbaka och låta systemet göra vad det gör bäst. Ett isoplus PG larmsystem levereras installerat och inställt av isoplus, så du säkerställer en optimal larmmätning. Gränsvärdena kan anpassas efter individuella behov, men det är inte nödvändigt att göra.

Jag flyttar inte runt på parametrarna. Jag lutar mig åt gränsvärdena som isoplus har satt upp, och sedan tittar jag på det baserat på det,” säger Knud Boysen, Christiansfeld Fjernvarme.

Däremot används funktionen för att justera gränsvärdena i stor utsträckning vid HOFOR, där Jakob Hvidt aktivt justerar larmgränserna. Det ger honom en bättre översikt och mer kontroll i övervakningen.

Om ett värde har varit lågt en längre tid, kan jag ställa in larmgränsen precis under, och på det här sättet får jag ett larm om det sjunker ytterligare. Det kan jag hela tiden gå in och reglera,” säger Jakob Hvidt, HOFOR.

Också hos Vemb Varmeværk har man installerat en enskild larmbox från isoplus PG larmsystemet. Även om Bent Follesen, värmechef på Vemb Varmeværk, inte aktivt ändrar de olika gränsvärdena, anser han att det nya larmsystemet öppnar upp fler möjligheter.

Jag har bara varit inne och tittat på isoplus PGweb, men det är tydligt att det finns fler funktioner än jag har varit van vid. Jag är övertygad om att om man sätter sig in i vad de olika funktionerna betyder kan det ge riktigt mycket tillbaka,” säger Bent Follesen, Vemb Varmeværk.

Mätning av den galvaniska spänningen är en av de nya funktionerna. Tidigare har mätningar endast gjorts på kretsmotståndet och isoleringsmotståndet, men genom mätningen av den galvaniska spänningen får man nu en mer fullständig översikt. Den galvaniska spänningen ger en indikation om ett fel kommer inifrån röret eller om det är fråga om ett utifrån kommande fel.

 

Enkelt och tydligt gränssnitt som hjälper användaren att komma igång

isoplus PGweb är lätt att hitta i och ger en detaljerad översikt samtidigt som användaren guidas på vägen. Detta är man överens om på Fjernvarme Horsens, där Bjarne Hunderup tillägger att även om det tar lite tid att vänja sig vid det nya mätsystemet hjälper det användaren på ett bra sätt.

Det är överskådligt och det är enkelt att hitta de olika funktionerna i isoplus PGweb. Naturligtvis är detta en ny kunskap som vi måste förvärva här i huset, för det finns många mätningar som vi inte har varit vana vid att utföra, men det ska nog komma,” konstaterar Bjarne Hunderup, Fjernvarme Horsens.

Hos Vemb Varmeværk är entusiasmen också stor över det faktum att larmsystemet är webbaserat. Bent Follesen, värmechef på Vemb Varmeværk, påpekar att han, speciellt på mobiltelefonen kan få en snabb översikt och ett e-postmeddelande skickat vid fel.

Med det nya larmsystemet kan man se allt på mobiltelefonen. Det gamla systemet gav endast ett larm i vårt SRO-system, och sedan var vi tvungna att gå till larmboxen, men vi kunde fortfarande inte se vad felet var. Nu kan vi se detaljerna,” säger Bent Follesen, Vemb Varmeværk.

Det användarvänliga och intuitiva larmsystemet gör det enkelt för användaren att gå på djupet med de olika felen. Som Bjarne Hunderup från Fjernvarme Horsens påpekar så behöver hans medarbetare inte ha de specialkompetenser som tidigare har varit nödvändigt. Med det nya systemet kan han nöja sig med att tillkalla larmexperter efter behov.

Vissa av våra äldre rör hade faktiskt kopplats bort från övervakningen eftersom felen inte kunde identifieras. Med det nya larmsystemet ska vi inte ha de spetskompetenser som krävdes av den första generationens system. Här har vi ett system där vi inte behöver ha mycket specialiserade medarbetare,” påpekar Bjarne Hunderup, Fjernvarme Horsens.

Det råder inget tvivel bland våra kunder om att det nya larmsystemet lever upp till förväntningarna. Bedömningen är att det ger en omfattande överblick som är enkel och snabb att gå till. Det är ett system som ger användaren full kontroll över sin egen övervakning, och man får möjlighet att förebygga fel och förlänga rörsystemets livslängd.

Det är ett helt säkert system som vi kan rekommendera. Användargränssnittet är bra, det ger en god översikt och isoplus har en hög servicenivå. Det är vettigt ur ekonomisk synvinkel, men utöver det kan vi se exakt vad som mäts,” avslutar Jakob Hvidt, HOFOR.

Bearbetning...
Tack! Din prenumeration har bekräftats.
Anmäl dig för nyhetsbrevet
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna från isoplus
ErrorHere