⌂ » Produkter » Forstærket PEX

Forstærket PEX

Forstærket PEX er et fleksibel rør, der er ideelt til sekundære ledningsnet med høje krav til tryk og temperatur. Kevlar forstærkning i røret øger det maksimalt tilladte driftstryk fra 6 til 10 bar.
Forstærkede PEX rør fremstilles af kontinuerligt ekstruderede PEX-a rør. Efter ekstrudering forstærkes rørene med en enkeltlags Kevlartråd, der vikles omkring rørenes vinkelrette og langsgående akse.

Kevlartråden er en syntetisk tråd af polyparaphenylenterephthalamid. Tråden er med en trækstyrke på 3.620 MPa flere gange stærkere end stål. De enkelte lag i rørsystemet fikseres ved hjælp af en høj-adhæsiv lim. Rørenes indre diameter svarer til den indvendige diameter i et almindeligt SDR11 –6 bar PEX rør.

Kevlarforstærkningen betyder at det maksimalt tilladelige indvendige tryk i rørene øges fra 6 bar til 10 bar ved en temperatur på 95°C.

 

Med forstærket PEX får du:

  • Øget fleksibilitet og reduceret vægt, hvilket er en betydelig fordel ved transport og installation
  • Tilladeligt tryk i røret øges
  • Tilladelig temperatur i røret øges
  • Minimering af samlinger i forhold til et stålrørssystem
  • Ingen brug for faglært svejser
  • Et system med lang levetid

 

Anvendelse

Fjernvarmenærvarme

Medierør: PEX-a
Kapperør: polyetylen
Isolering: polyurethanskum

Maks. driftstemperatur: 110°C
Maks. driftstemperatur kontinuerlig: 95°C
Maks. driftstryk: 10 bar
Leveringslængde: op til 420 m
Dimensioner: 40-160 mm

Hos isoplus kan du altid få kvalificeret rådgivning fra projektets start til rørsystemet er installeret.

Vi kan hjælpe med projektering, dimensioneringmuffemontage og installation af alarmsystem.

Læs mere om isoplus service & support.

Kontakt os

T  +45 6441 6109
E  iso@isoplus.dk

Find en medarbejder

Referencer

Sydhavnen i Aarhus – Optimal forsyning til visionær byudvikling

I Sydhavnen i Aarhus skal en ny transmissionsledning fra Aarhusværket til Svendborgrampen og Sydhavnsgade støtte op om større byudvikling og sikre byens forsyningssikkerhed. Kvarteret omkring byens gamle Kulkranspor skal løbende udvikles og omdannes til det, der skal...

Pionerprojekt i Stirling – Spildevand bliver til varme

Stirlings lokale fjernvarmeprojekt bliver det første i Storbritannien, der anvender en kombination af banebrydende teknologier baseret på vedvarende energikilder til at forvandle spildevand til energi. Byens kraftvarmeværk skal ved hjælp af varmepumpesystem forsyne...

Greenwich Millennium Village – Bæredygtigt lokalsamfund

Boligbyggeriet i Greenwich Millennium Village (GMV) i det sydøstlige London fungerer som flagskib for en urban landsbymodel. Ideen er, at byggeriet skal sætte normen for det 21. århundredes livsstil og være en model for oprettelsen af nye lokalsamfund i England....

Rochester Universitet – Fra damp til varmt vand

Rochester Universitet er en af USAs største forskningsuniversiteter. Universitetet tilbyder over 200 akademiske studiefag, mere end 2.000 undervisnings- og fakultetspersonale og ca. 10.000 studerende, hvilket stiller store krav til fjernvarmesystemets kapacitet og...

Sheridan College – Optimering af energiforbrug

Sheridan College har fire separate campusser til 40.000 studerende. Projektet har fokus på at reducere forbruget på de to største campusser. Målet er at reducere Sheridans energiforbrug med 65% og CO2 udledningen med 45% inden 2030. For at nå projektets mål blev der...

HOFOR – store ambitioner for klimaet

HOFOR forsyner hele Københavns kommune med fjernvarme og dækker 98% af varmebehovet i hovedstaden. Forsyningsselskabet har et ambitiøst mål om, at fjernvarme skal være 100% CO2-neutral allerede i 2025 og arbejder derfor på at erstatte de fossile brændsler med...

Føns Nærvarme

Føns på Vestfyn gjorde visionen om en bæredygtig landsby til virkelighed. I oktober 2015 skrottede landsbyen Føns oliefyret og etablerede et helt nyt flisfyret fjernvarmeværk, Føns Nærvarme. Varmecentralen forsyner 43 lokale husstande med varmt vand i radiatoren....