⌂ » Referencer / Fem oliebyers vej til bæredygtige løsninger

Lolland Kommune ønsker at gå forrest i klimakampen. I den forbindelse er der igangsat et nyt fjernvarmeprojekt på Vestlolland. Kommunens ambitiøse klimaplan tager udgangspunkt i de energipolitiske målsætninger om at udfase oliefyr inden 2030 og indføre 100% vedvarende energi på el- og varmeområdet inden 2035.

Formålet med projektet er at konvertere 5 ud af kommunens 11 oliebyer til biomasse. De fem byer; Nørreballe, Østofte, Bandholm, Reersnæs og Stokkemarke, vil fremover blive forsynet af et fjernvarmefordelingsnet. Varmen vil blive leveret fra det halmfyrede Maribo-Sakskøbing-Kraftvarmeværk samt fra Maribo Varmeværks nyopførte flisfyrede varmeværk. Det nye flisfyrede varmeværk i Maribo skal forsyne både Maribo såvel som oliebyerne via en transmissionsledning til Nørreballe. Herfra vil Bandholm og Reersnæs blive forsynet via en pumpestation. Transmissionsledningen i Stokkemarke vil blive tilkoblet det eksisterende fjernvarmenet, der i dag forsynes af et lokalt halmfyret anlæg.

Løsningen bevirker en betydelig reduktion i klimabelastningen, en mere økonomisk løsning for både forbrugere og kommunen samt en mere effektiv produktion af varme.

Den væsentligste opgave for isoplus vil være at bestykke hele projektet, udarbejde statik og alarmtegninger, samt producere, samle og levere produkterne i det produktionsflow, der passer med fremdriften på projektet. Den 22 kilometer lange strækning er udført i henholdsvis enkeltrør i serie 3 og dobbeltrør i serie 2 med henblik på at opnå det lavest mulige varmetab sammenholdt med den mest optimale økonomi.

Download referencen i pdf.

Kunde: Lolland Forsyning
Tidshorisont: august 2018 – december 2019

Vent venligst...
Tak for din tilmelding! Din tilmelding er nu bekræftet.
Tilmeld nyhedsbrev
Hold dig opdateret med de seneste nyheder fra isoplus
ErrorHere